12
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1TIL-tin Eks.UTK
  AK 1TM informatyka
  ind.LŁ
2 8:55- 9:40 1TIL-tin Eks.UTK
ins.MN AK 3EHp-2i informatyka
AK 1TIL-1i informatyka
ind.LŁ
3 9:50-10:35 1TIL-tin Eks.UTK
  AK 3IMp informatyka
AK 2TI-1i informatyka
ind.KD
4 10:45-11:30 1TI-gr2 ad.s.op.
AK 1A-1i informatyka
AK 2TR-2i informatyka
AK 1B-1i informatyka
ind.AK
5 11:40-12:25 1TI-gr2 ad.s.op.
3IMp-tin ad.s.op.
AK 2TL-2i informatyka
ind.MZ ind.MN
6 12:35-13:20   3IMp-tin ad.s.op.
AK 1Wbd-2i informatyka
ind.KŁ AK 1TR-1i informatyka
7 13:30-14:15 3IMg-tin ad.s.op.
2TI-gr2 ad.s.op.
AK 2TM-2i informatyka
ind.MI ind.IW
8 14:25-15:10 3IMg-tin ad.s.op.
2TI-gr2 ad.s.op.
AK 3EHg-tek J. niem. zaw
   
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum