1TMb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-GR1 RS g4
wf-GR2 JT g3
  podst. kons. PG 17 historia CJ 8 tech. wytw.-6w DD 113
tech. wytw.-7w KA 119
tech. wytw.-5w ZR 106
2 8:55- 9:40 tech. ob. sk PL 2b chemia-OD. AW 3b
chem.z.ind.-IND ES 8
j.polski TD 11 religia-rl1 DH 7b tech. wytw.-6w DD 113
tech. wytw.-7w KA 119
tech. wytw.-5w ZR 106
3 9:50-10:35 j.polski TD 4 geografia 10 j.polski TD 11 tech. ob. sk PL 7b tech. wytw.-6w DD 113
tech. wytw.-7w KA 119
tech. wytw.-5w ZR 106
4 10:45-11:30 plastyka AR 7 matematyka-OD. IL 1
mat.zaj.ind.-IND KD 9
chemia-OD. AW 11
chem.z.ind.-IND ES 17
j.angielski-jz1 MW 2b
j.angielski-jz2 #ja5 9b
prac. konst.-6w ZR 207
prac. konst.-7w KA 122
prac. konst.-5w DK 202
5 11:40-12:25 podst. kons. PG 119 r_angielski-jz1 MW 2b
j.angielski-jz2 #ja5 9b
wf-GR1 RS sił2
wf-GR2 JT sił1
j.angielski-jz1 MW 2b
r_niemiecki-jz2 #rn5 4b
prac. konst.-6w ZR 207
prac. konst.-7w KA 122
prac. konst.-5w DK 202
6 12:35-13:20 biz_i_zarz. TT 4 HiT JB 10 wf-GR1 RS g1
wf-GR2 JT g3
j.niemiecki-jz1 EM 6b
j.niemiecki-jz2 #jn5 7b
geografia 8
7 13:30-14:15 BHP RS 2 j.niemiecki-jz1 EM 6b
j.niemiecki-jz2 #jn5 9b
religia-rl1 DH 10b
etyka-et2 #et4 6b
matematyka-OD. IL 6
mat.zaj.ind.-IND KD 12
tech. ob. sk PL 2b
8 14:25-15:10 e_dla_bezp Ry 7b wych.rodz. d-OD #WR6 7
rewalid.-r #zr2 GPed.
historia CJ 1 zaj. z wych. PG 103 informatyka-GR1 MM 116
informatyka-GR2 Zy 22
9 15:20-16:05 mat.z.w. #m2 12   j.p.zaj.wyr. #p1 7 rewalid.-r #zr2 GPed.  
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum