1TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1a PA 4b
r_angielski-1b SK 9b
j.niemiecki-2 #jn2 8b
r_angielski-1a PA 4b
j.angielski-1b SK 9b
j.niemiecki-2 #jn2 8b
syst. op. IM 21 j.niemiecki-1a AK 6
j.niemiecki-1b 3b
j.angielski-2 #ja2 5b
rewalid.-gr1 KN 1
rewalid.-gr2 #zr1 13
2 8:55- 9:40 wf-1wf IL g1
wf-2wf TM g4
j.angielski-1a PA 4b
j.angielski-1b SK 9b
r_niemiecki-2 #rN2 8b
Eks.UTK-1z AS 22
Eks.UTK-2z JM 21
matematyka-m1 KD 1
mat.zaj.ind.-m2 MR 18
religia-gr2 JJ 7b
3 9:50-10:35 chemia ES 10 j.polski-p1 MZ 8
j-p.z.ind.-p2 MN 7
Eks.UTK-1z AS 22
Eks.UTK-2z JM 21
syst. op. IM 21 utk JM 21
4 10:45-11:30 adm. syst.-1z IM 19
adm. syst.-2z 12
wf-1wf IL sił1
wf-2wf TM sił2
Eks.UTK-1z AS 22
Eks.UTK-2z JM 21
zaj. z wych. MZ 8 wf-1wf IL g3
wf-2wf TM g4
5 11:40-12:25 adm. syst.-1z IM 19
adm. syst.-2z 12
e_dla_bezp WZ 1b plastyka AR 7 geografia 10 j.niemiecki-1a AK 4
j.niemiecki-1b 3b
j.angielski-2 #ja2 5b
6 12:35-13:20 syst. op. IM 9 historia DW 18 r_matematyka-m1 KD 1
mat.zaj.ind.-m2 MR 2b
geografia 10 historia DW 18
7 13:30-14:15 utk JM 1 rewalid.-gr1 KN 16
religia-gr2 JJ 4b
matematyka-m1 KD 1
mat.zaj.ind.-m2 MR 14
j.polski-p1 MZ 8
j-p.z.ind.-p2 MN 6
j.polski-p1 MZ 8
j-p.z.ind.-p2 MN 6
8 14:25-15:10 utk JM 21 j.p.zaj.wyr. #p1 6 chemia ES 11 mat.z.w. #M3 2 informatyka-1i IM 19
informatyka-2i 12
9 15:20-16:05   rewalid.-gr2 #zr1 9      
Drukuj plan
wygenerowano 2021-12-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum