1TRa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_geografia WO 10 e_dla_bezp Ry 7b pol.i org.pt Du 18 geografia WO 10 informatyka-GR1 Zy 5
informatyka-GR2 MM 116
2 8:55- 9:40 geografia WO 10 j.niemiecki-jz1 8b
j.niemiecki-jz2 RK 11
s.kom.kadry-GR1 BR 14
s.kom.kadry-GR2 Du 13
pol.i org.pt Du 20 chemia AW 11
3 9:50-10:35 r_angielski-jz1 SK 9b
r_angielski-jz2 PD 205
j.angielski-jz1 SK 9b
j.angielski-jz2 PD 205
wf-GR1 JZ g1
wf-GR2 RS g3
el.stat.op. IP 11 pol.i org.pt Du 9
4 10:45-11:30 j.polski AG 7b wf-GR1 JZ sił1
wf-GR2 RS sił2
k.i pł. teor 202 chemia AW 11 s.kom.kadry-GR1 BR 14
s.kom.kadry-GR2 Du 13
5 11:40-12:25 biz_i_zarz. TT 4 wf-GR1 JZ g4
wf-GR2 RS g3
j.niemiecki-jz1 8b
j.niemiecki-jz2 RK 7b
j.polski AG 7b k.i pł. teor 15
6 12:35-13:20 HiT JB 20 el.stat.op. IP 18 plastyka AR 7 j.polski AG 1b matematyka IL 7
7 13:30-14:15 historia DW 18 k.i pł. teor 6 j.angielski-jz1 SK 9b
j.angielski-jz2 PD 205
k.i pł. teor 7 matematyka IL 7
8 14:25-15:10   religia-rl1 #r4 5
rewalid.-r1 #zr2 GPed.
zaj. z wych. 15 religia-rl1 #r4 4 historia DW 18
9 15:20-16:05       rewalid.-r1 #zr2 GPed.  
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum