1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       zaj. z wych. PD 17 rewalid.-r1 EM 6b
2 8:55- 9:40   wf-GR1 BM g2
wf-GR2 RS sił2
  matematyka 8 rewalid.-r1 EM 6b
3 9:50-10:35   wf-GR1 BM sił1
wf-GR2 RS g1
  biz_i_zarz. TT 4 religia-rl1 JD 7b
etyka-r1 EM 6b
4 10:45-11:30   religia-rl1 JD 9b   fizyka MR 20 j.angielski-GR1 PD 205
j.angielski-GR2 EL 10b
5 11:40-12:25   HiT JB 17   informatyka-GR1 Zy 12
informatyka-GR2 MM 116
matematyka 20
6 12:35-13:20   e_dla_bezp Ry 7b   wf-GR1 BM g2
wf-GR2 RS g1
biz_i_zarz. TT 4
7 13:30-14:15   biologia Zi 3   j.polski AG 3b j.polski AG 7b
8 14:25-15:10   j.angielski-GR1 PD 205
j.angielski-GR2 EL 10b
  historia CJ 2 mat.łatw.i p IL 11
9 15:20-16:05       mat.z.w. #m3 2 j.p.zaj.wyr. #p4 6
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum