1TM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia JD 7b j.polski TY 9 prac. konst.-5w KO 106
prac. konst.-6w DK 207
prac. konst.-7w AC 121
tech. ob. sk PL 1b informatyka-in1 Zy 116
informatyka-in2 12
2 8:55- 9:40 BHP RS 6 tech. ob. sk PL 2b prac. konst.-5w KO 106
prac. konst.-6w DK 207
prac. konst.-7w AC 121
j.angielski-jz1 MW 2b
r_angielski-jz2 EL 10b
j.niemiecki-jz3 #jn3 5z
j.niemiecki-jz1 ZE 16
j.angielski-jz2 EL 10b
r_niemiecki-jz3 #rn3 5z
3 9:50-10:35 wf-wf1 JT g3
wf-wf2 RS fitnes
j.angielski-jz1 MW 2b
j.niemiecki-jz2 AK 5z
j.angielski-jz3 #ja3 1b
tech. wytw.-5w AC 122
tech. wytw.-6w MS 120
tech. wytw.-7w DD 113
zaj. z wych. RS 1 plastyka AR 7
4 10:45-11:30 wf-wf1 JT g3
wf-wf2 RS fitnes
historia MN 6 tech. wytw.-5w AC 122
tech. wytw.-6w MS 120
tech. wytw.-7w DD 113
j.polski TY 9 tech. ob. sk PL 2b
5 11:40-12:25 chemia ES 20 geografia 10 tech. wytw.-5w AC 122
tech. wytw.-6w MS 120
tech. wytw.-7w DD 113
historia MN 6 j.niemiecki-jz1 ZE 16
j.niemiecki-jz2 AK 5z
j.angielski-jz3 #ja3 1b
rewalid.-r1 RS 11
6 12:35-13:20 geografia 10 podst. kons. DK 103 j.polski TY 9 podst. kons. DK 103 e_dla_bezp WZ 7b
7 13:30-14:15 matematyka IL 3b r_angielski-jz1 MW 2b
j.angielski-jz2 EL 10b
j.niemiecki-jz3 #jn3 5z
HiT JB 9 chemia ES 20 wf-wf1 JT g3
wf-wf2 RS fitnes
8 14:25-15:10 mat.z.w. #m1 20 rewalid.-r1 RS 4   matematyka IL 11 religia JD 7b
Drukuj plan
wygenerowano 2023-05-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum