1TIL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-in1 Zy 116
wf-wf2 BM sił2
informatyka-in2 Zy 116
wf-wf1 MK g1
matematyka-zw1 IL 15
org.pr.mag.-zw2 BD 201
utk-zw1 JM 21
prac.mag.-zw2 20
Eks.UTK-zw1 5
procesy mg.-zw2 BD 201
ad.s.op.z.in-IND IM DOM2
2 8:55- 9:40 matematyka-zw1 IL 14
matematyka-zw2 RN 2
j.niemiecki-jz1 3b
j.niemiecki-jz2 AK 5z
zaj. z wych.-kl IM 19 j.niemiecki-jz1 3b
j.angielski-jz2 AF 1b
r_matematyka-zw1 IL 15
procesy mg.-zw2 BD 201
3 9:50-10:35 religia-kl JD 10
s.op-ind.-IND DOM2
plastyka-kl AR 7
rew.ind.-IND KN 12
religia-kl JD 10b
j.a.z.ind.-IND AF DOM2
geografia-zw1 TT 4
org.pr.mag.-zw2 BD 201
ad.s.op.-zw1 IM 19
prac.mag.-zw2 5
utk z.ind.-IND JM DOM2
4 10:45-11:30 geografia-zw1 TT 4
r_geografia-zw2 10
E.UTKz.ind.-IND DOM2
j.angielski-jz1 SK 9b
j.angielski-jz2 AF 1b
j.angielski-jz1 SK 9b
r_angielski-jz2 AF 1b
j.polski-kl AR 7 j.polski-kl AR 7
edb-z.ind.-IND ZE DOM2
5 11:40-12:25 wf-wf1 MK g1
wf-wf2 BM sił2
inf.z.ind.-IND DOM2
historia-kl DW 18
j.a.z.ind.-IND EL DOM2
r_angielski-jz1 SK 9b
j.niemiecki-jz2 AK 5z
utk-zw1 JM 21
geografia-zw2 10
e_dla_bezp-kl WZ 7b
HIT ind-IND JB DOM2
6 12:35-13:20 Eks.UTK-zw1 12
pods.log.-zw2 Kw 2
syst. op.-zw1 12
prac.mag.-zw2 20
j.polski-kl AR 7 utk-zw1 JM 21
matematyka-zw2 RN 19
wych.rodz. d-kl Zi 5
geo.z.ind.-IND ZE DOM2
7 13:30-14:15 syst. op.-zw1 12
pods.log.-zw2 Kw 5
syst. op.-zw1 12
prac.mag.-zw2 20
HiT-kl JB 3 wf-wf1 MK g1
wf-wf2 BM sił2
ad.s.op.-zw1 IM 19
ob.kl.i kont-zw2 Bu 1b
8 14:25-15:10 rewalid.-kl OS 1
mat.zaj.ind.-IND RA 3
chemia-kl ES 11
r_mat.zaj.in-IND RA DOM2
chemia-kl ES 10
j-p.z.ind.-IND AR DOM2
historia-kl DW 18 Eks.UTK-zw1 12
geografia-zw2 10
9 0:00- 0:00 chem.z.ind.-IND AW DOM2 his.z.ind.-IND MN DOM2 j-p.z.ind.-IND AR DOM2 plas.-z.ind.-IND AR DOM2 rewalid.-kl OS 1
Drukuj plan
wygenerowano 25.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum