1TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia CJ 1 geografia 10 plastyka AR 7 j.polski TD 2 j.polski TD 2
2 8:55- 9:40 zaj. z wych. AS 3 syst. op. AS 21 historia CJ 1 j.polski TD 2 informatyka-GR1 Zy 19
informatyka-GR2 MM 116
3 9:50-10:35 wf-GR1 JT g3
wf-GR2 JZ g1
Eks.UTK-GR1 12
Eks.UTK-GR2 MT 21
utk MT 20 utk MT 10 syst. op. AS 14
4 10:45-11:30 r_matematyka RA 3 biz_i_zarz. TT 4 utk MT 21 j.angielski-jz1 PD 205
j.angielski-jz2 EL 10b
j.angieski-jz3 #ja5 9b
ad.s.op.-GR1 12
ad.s.op.-GR2 IM 19
5 11:40-12:25 matematyka RA 3 j.angielski-jz1 PD 205
j.angielski-jz2 EL 10b
j.angieski-jz3 #ja5 9b
Eks.UTK-GR1 12
Eks.UTK-GR2 MT 21
r_angielski-jz1 PD 205
r_angielski-jz2 EL 10b
r_niemiecki-jz3 #rn5 4b
religia JD 6b
6 12:35-13:20 e_dla_bezp Ry 3b wf-GR1 JT g3
wf-GR2 JZ sił1
chemia ES 3 j.niemiecki-jz1 AA 6
j.niemiecki-jz2 AN 8b
j.niemiecki-jz3 #jn5 7b
ad.s.op.-GR1 12
ad.s.op.-GR2 IM 19
7 13:30-14:15 chemia ES 8 j.niemiecki-jz1 AA 5z
j.niemiecki-jz2 AN 8b
j.niemiecki-jz3 #jn5 9b
rewalid.-r1 CJ 17
matematyka RA 3 wf-GR1 JT sił1
wf-GR2 JZ g1
Eks.UTK-GR1 12
Eks.UTK-GR2 MT 21
8 14:25-15:10 religia JD 1b wych.rodz. d #WR6 7 geografia 10 HiT JB 1 syst. op. AS 7
9 15:20-16:05 mat.z.w. #m2 12   j.p.zaj.wyr. #p1 7 rewalid.-r1 CJ 3  
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum